Sjukvård

Som EU-medborgare har en svensk, även före utflyttning till Cypern, vid akut sjukdom rätt till gratis vård på Paphos General Hospital. Ha därför alltid med ”European Health Insurance card” utfärdat av svenska försäkringskassan.

Efter utflyttning till Cypern skall man ha med sig ett intyg från Cypern för att få vård på svenskt sjukhus.

Förutom det stora allmänna General Hospital finns det tre privata sjukhus i Paphos, som alla är kopplade till privata sjukvårdsförsäkringar. En sådan försäkring kan tecknas i cypriotiskt försäkringsbolag om man är utflyttad till Cypern. Både den allmänna och privata sjukvården är väl utbyggd på Cypern. I Paphos finns det en läkare på 370 invånare.