Skatter

På inkomst under € 19 500 betalas ingen inkomstskatt. Maximal inkomstskatt på 35% utgår på inkomster över € 60 000.

Pensioner från Sverige beläggs, efter utflyttning, med 25% SINK-skatt i Sverige oavsett pensionens storlek. Enligt dubbelbeskattningsavtal skall därefter ingen skatt utgå på Cypern.

Reglerna för uppskov med betalning av reavinstskatten vid försäljning av permanentbostad i Sverige vid förvärv av ny villa eller bostadsrätt i annat EU-land i samband med utflyttning, är numera desamma oavsett om den nya bostaden är i Sverige eller i annat EU-land. Den effektiva reavinstskatten på Cypern är mycket låg pga förmånliga avdragsmöjligheter.

Förmögenhetsskatt och arvsskatt utgår inte på Cypern.

Bolagsskatten är 12,5%, varför Cypern i snabbt ökande takt efter EU-inträdet blivit bas för t.ex. holdingbolag.

Om du har funderingar på att sälja ditt svenska fåmansbolag i samband med utflyttning kan en lösning med ett cypriotiskt holdingbolag vara förmånlig. Mer information finns i Broschyr om “Exit”. Källa: Sparsam Skatt. Om du mailar namn och adress till info@cypernbostad.se så kan vi kostnadsfritt maila över denna broschyr.